HOZIRGI

Eng so`ngi nashr etilgan maqolalar to`plami

Oxirgi chop etilgan maqolalar

Nashr etilgan: 2024-07-22

O`ZBEK ХALQ OG`ZAKI NASRI NAMUNALARINING INGLIZCHA TARJIMALARIDA MILLIY KOLORITNING IFODALANISHI
Journal issue: Volume 1, Issue 7, 2023 full

Authors: Roviyajon Abdullayeva, Raxmanova Nafosat Baxtiyor qizi

Yuklash